Konsten att sätta en marknadsplan

Om du har ett tydligt mål med din verksamhet inför kommande år är det smart att skapa en tydlig marknadsplan som gör att du får något att hålla dig i. Rätt använd kan marknadsplanen vara ett verktyg som gör att ni inte tappar något på vägen, och att ni hela tiden har fokus på vad som ska göras. Och vad som inte ska göras. 

Allt handlar helt enkelt om att sätta en strategi och att faktiskt följa den. 

Behöver du hjälp att sätta en marknadsplan?

Vad kan ni mäta och vilka är era mål?

För att få fart på tankebanorna finns ett gäng bra frågor att börja med att ställa sig, och att bolla internt med kollegorna i arbetsgruppen: Vad behöver marknadsföringen åstadkomma under nästa år i form av konkret försäljning?  Vilka KPI-er är viktigast för oss?

Hur kan vi mäta de insatser vi gör i form av marknadsföring? Kan vi mäta hela vägen från ett lead till ett köp eller ett slutet avtal?

När dessa frågor har fått sina svar kommer nästa viktiga fråga:
Vad får det kosta att rekrytera X antal nya kunder under nästa år?

Den frågan styr egentligen hela budgeten – vad får det kosta?

När budgeten sitter kan vi börja välja kanaler. Och vilka kanaler vi då ska jobba med, beror helt på vilka målgrupper dina kunder befinner sig inom. Är det LinkedIn för att det är tydlig B2B och ni vet vilka titlar personerna troligen har som ni vill nå? Eller är det privatpersoner på Instagram för att ni vet att era produkter gör sig bäst i rörligt format, eller i alla fall på bild, i ett flöde där personen förväntar sig inspiration? 

Är det så att ni är det absolut bästa svaret på en sökning på Google när en person är där ute med sin fråga och har en hög köpintention? I så fall är det annonser på Google sök som är svaret. 

Kontinuerlig uppföljning månadsvis

Vi vet, den digitala marknadsföringen är en djungel av kanaler och det är här vi med vår kompetens kommer in som stöd. I en workshop kan vi tillsammans reda ut var ni klokast spenderar era pengar. I en marknadsplan är det viktigast att speca målen med insatserna, målgrupperna, kanalerna och budgeten för respektive kanal. Och inte minst tidsplanen – när saker ska göras i tid men också vad de utvärderas utifrån.

Varje månad hjälper vi er att följa upp de insatser som gjorts, för att också utvärdera strategin – höll den som vi tänkte? Var har vi lärt oss längs med vägen? Och hur ska då planen se ut framåt?

Ska vi sätta en marknadsplan tillsammans?

Låt oss ta ett första möte!