Vi diggar UX-writing

UX, som i user experience, eller användarvänlighet på ren svenska, handlar om hur dina kunder upplever din webb eller app. Du vill att den ska uppfattas enkel, tydlig och lättnavigerad. För att nå dit krävs form och kommunikation, alltså UX-design, copywriting och UX-writing. Utan kommunikation blir vilken form som helst svår att förstå sig på och vice versa, men tillsammans kan de skapa riktigt härliga användarupplevelser.

UX-writing är en helt egen gren inom copywriting.

Vad är UX-writing?

Att skriva UX-copy, eller mikrocopy, betyder att guida med ord. Att vägleda dina kunder och göra det enkelt för dem att “göra rätt från början”. Du vill kräva så lite huvudbry som möjligt från dina kunder när de tar sig igenom din försäljningstratt och här gäller det att säga rätt sak vid rätt tidpunkt. Inget är mer frustrerande än när din kund tvingas stanna upp, gå tillbaka, leta sig fram eller uppleva vägs ände för att kommunikationen inte stämmer överens med det förväntade.

UX-writing handlar alltså om att informera, bekräfta och instruera kunden. När du med ord gör det enkelt för användaren att förstå, ta sig vidare och agera som du har tänkt har du lyckats med din UX-writing.

“We made the buttons on the screen look so good you’ll want to lick them.”

STEVE JOBS, APPLE  on Mac OS X’s Aqua user interface

Femstjärnig UX-design och UX-writing skapar tillsammans användarupplevelser to die for. När din UX riktigt sitter kan du räkna med att det skapar sympati för ditt varumärke. Dina kunder kommer att vilja komma tillbaka. Köpa igen. Och sprida ordet om din produkt. DET driver din affär. Din användarupplevelse är därför klart värd att satsa på!

UX-writing kräver en hel del research, intervjuer och en iterativ process.

Vad är en UX-writer?

En UX-writer är oftast en trevlig prick (i alla fall på We dig it) och den del av UX-teamet som tar ansvar för rösten, tonen och språket i den webb eller app som utvecklas. Alltså vokabuläret, formuleringar och uttryck som blir det språkliga mötet mellan användaren och det digitala gränssnittet. 

Den här personen har bred förståelse för UX-design, SEO och konvertering. En UX-writer besitter ofta också copywriter-skills och tar hand om både säljande och guidande budskapsproduktion. 

Kort ordlista för UX-writing
  • UX – user experience, användarupplevelse
  • UX-writing – att skriva guidande med mål att hjälpa
  • Copywriting – att skriva säljande med mål att påverka
  • UX-writer – en person som skriver ux-copy, eller mikrocopy
  • Mikrocopy – kort, koncis, guidande text

Vad gör en UX-writer?

En UX-writer skriver guidande texter, som ofta benämns som mikrocopy. Det kan vara allt från enstaka ord, som knapptexter och navigeringsrubriker som hjälper din besökare att hitta rätt i din digitala produkt. Att strukturera och rangordna texter faller också på en UX-writers bord. Att se vad som ska vara med, var ska det ta plats och också vad som inte alls finnas med.

Målet för den här typen av texter är att med ord öka motivationen och minska friktionen för att besökaren ska ta nästa steg mot konvertering.

Exempel på mikrocopy

Här är några exempel på vad mikrocopy kan vara:

Call to action-knappar

Länktexter

404-sidor

Laddningsmeddelanden

Felmeddelanden

Formulärtexter (labels och placeholders)

Systemmeddelanden

Meddelanden (mail + sms)

Onboarding-texter

Push-notiser

Empty state-meddelanden

Navigeringsrubriker

Tooltips / hjälprutor

Menyer / listor

Instruktionstexter

Så jobbar We dig it med UX-writing

Research is key, tycker vi. Utan kunskap arbetar vi i blindo och det blir ju sällan bra.

Vi skaffar oss kunskap om kunden, varumärket, marknaden och konkurrensen. I de bästa av världar har vi genomfört en sökordsanalys där vi tagit reda på dina kunders sökbeteende för ditt erbjudande. 

Vi pratar med säljare, kundservice, intervjuar befintliga kunder och scannar av hur snacket går i sociala media och på diskussionsforum för ditt erbjudande och ditt varumärke. Det gör vi för att vi vet att om vi har god insikt i dina kunders vardagsprat kommer vi att göra ett otroligt mycket bättre arbete med din digitala produkt.

Voice and tone-guide

Innan skrivarbetet drar igång tycker vi om att sammanfatta en kort guide för att alla som skriver för en digital produkt eller varumärket bakom denna (till exempel copywriter, content manager, social media manager) ska ges förutsättningar att uttrycka sig på samma sätt. Det skapar en enhetlig röst för varumärket, vilket ger en sammanhållen kundupplevelse i alla plattformar där dina kunder rör sig.

I en voice and tone-guide tittar vi på dina kärnvärden, ditt varumärkes personlighet, ger exempel på uttrycksformer, vokabulär, do’s and don’ts, språkregler och skiftningar i ditt tonläge. Guiden ska vara ett levande dokument som förändras med tiden, precis som maskiner och människor gör. Och självklart är guiden din att använda i ert fortsatta arbete med att förädla er webbprodukt och kommunikation.  

Hur många är ni som skriver för er produkt? Har ni en framgångsrik voice and tone-guide? Säg till om du vill att vi ska göra jobbet åt er. Vi diggar djupdykningar.

Writing is designing – involvera din writer!

Eftersom ord är en stor del av användarupplevelsen och designarbetet, är vår UX-writer involverad från start i alla relevanta webbutvecklingsprojekt. Det är superviktigt. Och självklart. Vi märker att många glömmer hur viktigt det språkliga är, kanske beror det på att “alla kan ju skriva”, men få har det visuella formspråket i blodet likt en skicklig designer. Det kan resultera i att skrivkompetensen bjuds in alldeles för sent i ett projekt, vilket skapar dåliga förutsättningar för en UX-writer att lyckas med sitt uppdrag.

Vill du höra mer om hur vi arbetar med UX-writing?

Låt oss ta ett första möte!